OBIORĘ DLA CIEBIE

NAJLEPSZY KIERUNEK

OBIORĘ DLA CIEBIE

NAJLEPSZY KIERUNEK

Usługi prawne

szyte na miarę

Profesjonalnie wykonana usługa jest dopasowana do Twoich indywidualnych potrzeb. W realizacji powierzonych mi zadań poszukuję różnych ścieżek, pozwalających na rozwiązanie zaistniałej sytuacji. Działam zgodnie z literą prawa i obowiązującym mnie etosem zawodowym. Gwarantuję poufność oraz dyskrecję, a dotrzymując tajemnicy zawodowej, zapewniam, że przekazane mi informacje nie zostaną użyte w żadnym innym kontekście poza sprawą. Usługi wykonuję dla osób fizycznych i mikroprzedsiębiorstw. Mając na uwadze komfort obsługi Klientów zachęcam do umówienia spotkania w siedzibie kancelarii. Zajmuje lokal w prestiżowej części Krakowa, nieopodal Starego Rynku.

ZAMÓW KONSULTACJĘ

ROZWÓD, ALIMENTY, PODZIAŁ MAJĄTKU

Zapewniam wsparcie prawnicze w sprawach rodzinnych, które prowadzę z poszanowaniem trudnej sytuacji dla Klienta. Przygotowując się do sprawy zapoznaję się z przedstawionym problemem oraz szerszym kontekstem. Robię to samodzielnie, bez pomocy asystentów. Wierzę, że tylko zagłębienie się samemu w sprawę pozwala dobrze zrozumieć wszystkie jej aspekty.

SPRAWY SPADKOWE

Proponuję doradztwo prawnicze w sprawach spadkowych , a także podejmuję się ich prowadzenia. Występuję przed sądami i organami administracyjnymi w imieniu mojego Klienta w sytuacjach niesłusznych roszczeń z tytułu zachowku, jak i w przypadkach podważenia testamentu . Pomagam w rozwiązywaniu sporów majątkowych w konkubinacie.

NEGOCJACJE

Prowadzę postępowania mediacyjne w sprawach rozwodowych. Moje działania oparte są o znajomość prawa, ale przede wszystkim o znajomość sprawy. Przygotowuję się do powierzonego mi zadania analizując sytuację z różnych perspektyw, a w rozmowach negocjacyjnych wykorzystuję wszelkie dostępne prawem środki oraz techniki mediacji.

OCHRONA MAJĄTKU

Udzielam pomocy prawnej przy poważnych przekształceniach majątkowych. Doradzam, ale też występuję w roli pełnomocnika Klienta w sprawach, w których główną rolę odgrywa ochrona majątku. Pomagam w sytuacji chęci wystąpienia ze spółki lub zerwania kontraktu. Prowadzę stały monitoring prawny, interweniując w sytuacjach, które mogą prowadzić do kryzysu.

SUKCESJA RODZINNA

Pomagam w przekazaniu dorobku życia z ojca na syna, z matki na córkę bądź w innych konfiguracjach rodzinnych. Udzielam porad prawnych i wspieram w przeprowadzeniu sukcesji rodzinnej. Poszukuję możliwych rozwiązań prawnych, które pozwolą przenieść własność na członka rodziny. Pomagam także odpowiednio przygotować się do tego kroku.

BIZNES

Udzielam porad prawnych na płaszczyźnie biznesowej i prowadzę postępowania z zakresu prawa gospodarczego. Występuję w roli pełnomocnika przedsiębiorców przed sądami oraz organami administracyjnymi. Ponadto wspieram w prowadzeniu negocjacji i mediacji między firmami oraz pomagam w tworzeniu struktur biznesowych mając na uwadze kwestie podatkowe.