Polityka prywatności

Niniejszy dokument opisuje zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem ze strony internetowej lukomski.law zwanej dalej Serwisem

Administratorem strony jest Kancelaria Prawna Res Publica Bartlomiej Lukomski z siedzibą przy ul. Królewskiej 11/20, Kraków 30-040, informacje na temat przetwarzania danych można uzyskać pod adresem: office@lukomski.law.

Najważniejsze informacje

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkowniku w następujących sytuacjach:

 1. W momencie dobrowolnego wprowadzenia w formularzach informacji
 2. W trakcie korzystania z Serwisu poprzez gromadzenie plików cookies [patrz: Polityka plików cookies].
 3. Poprzez narzędzia analityczne wykorzystywane przez Serwis, takie jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat zachowania Użytkownika (zakładki, które wyświetlił, czas, jaki spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi zakładkami). W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google.
 4. W momencie pozostawienia komentarza na blogu (w tym zakresie wykorzystywany jest system WordPress)
 5. Poprzez wykorzystanie funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

Uprawnienia Użytkownika

W związku z przetwarzaniem przez Serwis danych osobowych, Użytkownik posiada następujące uprawnienia

 1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. Prawo do przenoszenia danych,
 4. Prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,
 5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Serwis danych osobowych.

Powyższe uprawnienia Użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Administratorem pod adresem office@lukomski.law

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz na blogu lub nawiązać kontakt mailowy.

Poufność danych osobowych

Administrator Serwisu gwarantuje Użytkownikowi poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. OVH SAS – w celu przechowywania danych na serwerze.

Sposób pobierania danych osobowych

I. Polityka plików cookies

Serwis wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Użytkownikowi najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niego.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Serwisu.

Cookies pozwalają:

 1. zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu jakiego oczekujesz,
 2. poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania z Serwisu,
 3. ulepszać funkcje dostępne w Serwisie,
 4. korzystać z narzędzi analitycznych,
 5. korzystać z narzędzi marketingowych,
 6. korzystać z systemu komentarzy,
 7. wyświetlać na stronach filmy z serwisów YouTube oraz Vimeo,
 8. zapewniać funkcje społecznościowe.

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji lub kontynuowanie korzystania z Serwisu oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Użytkownik zawsze może wycofać zgodę, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce. Wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Cookies własne są wykorzystywane w celu poprawnego działania Serwisu.

Cookies podmiotów trzecich

Serwis, udostępniając funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, wykorzystuje pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności.

II. Analiza i statystyka

Serwis wykorzystuje pliki cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzane zakładki etc. W tym zakresie wykorzystywane jest narzędzie Google Analytics oraz pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Zbierane informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na  identyfikację Użytkownika. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Serwisu udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

III. Komentarze

Dodając komentarz na blogu, Użytkownik dobrowolnie przekazuje Administratorowi Serwisu swoje dane w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu strony internetowej oraz treści komentarza. Ponadto, w systemie odnotowywany jest adres IP, z wykorzystaniem którego Użytkownik dodał komentarz.

Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress, gdzie są przechowywane przez cały okres funkcjonowania bloga. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy Administrator podejmuje decyzję o zamknięciu bloga.

Dane Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane na podstawie jego zgody wynikającej z dodania komentarza. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu opublikowania komentarza na blogu. Część danych (imię i nazwisko, zdjęcie profilowe) będą dostępne publicznie na blogu przy komentarzu.

IV. Kontakt e-mailowy lub poprzez formularz kontaktowy

Wypełniając formularz kontaktowy lub nawiązując kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości Użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu. Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Dodatkowo kopia wiadomości wysłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego zostaje zapisana w bazie systemu WordPress. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

V. Filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo

Na stronie osadzane są filmy pochodzące z serwisu YouTube oraz Vimeo. Wyświetlając taki film, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube lub plików cookies firmy Vimeo.

VI. Funkcje społecznościowe

Serwis zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

VII. Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Uzytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

ZGŁOŚ SPRAWĘ